Endret: 16 jun 2017     Opprettet: 12 des 2016

Nøkkelinfo

Leilighetsnøkkel: Skaffes hos diverse låsesmeder av beboer. Styret har ikke tilgang til nøkler til de enkelte leiligheter.

Søppelsjakt/bod: Bestilling på mail til styret. Pris 400 kr. Kr 250 for ekstranøkkel i samme bestilling.

Brikke til elektronisk lås: Max 4 stk per leilighet. Bestilling på mail til styret. Kr 150 per stk.

Postkassenøkkel: Skaffes hos diverse låsesmeder av beboer. Nøkkel heter Eurolocks 92 (Modell: EU5R). Kan eventuelt bestiller fra "Safeteknikk". Du må skrive inn nøkkelnummeret som står på din eksisterende nøkkel. 5 siffer.

Garasjeportåpner: Om du har mistet eller åpneren har blitt borte på annen måte, kan du bestille ny via Garasjesameiet (SGS). Når du bestiller ny åpner må vi ha følgende opplysninger: * Leilighetsnummer * Eier, og eventuelt leietaker * Garasjeplassnummer * Årsak til at ny åpner ønskes. Den siste opplysningen behøver vi i forbindelse med koding av åpnerne. Er den mistet eller lignende, må vi slette den opprinnelige koden. Pris er kr 750. Send en e-post med all informasjon til Tore Strand for bestilling: strand@oslo.online.no - Mob.: 907 72 305