27 mar 2020

COVID-19 Smittebegrensning

Smittespredning er noe vi må ta på alvor. Vi har pr i dag ikke mulighet til å sprite håndtak, heisknapper og kortlesere jevnlig, og henstiller hver beboer til å ta ansvar og beskytte seg som best de kan. Vi henviser til råd fra FHI om hvordan redusere smittefare, og oppfordrer alle til håndvask når dere kommer inn i leiligheten. Vi oppfordrer til at det kun er personer fra samme husstand i heisen til enhver tid. Dette for å kunne opprettholde FHIs anbefaling om 2 meters avstand innendørs. Nabohjelp er en app fra OBOS flere benytter i disse dager. Kanskje det er en nabo som er i karantene og trenger assistanse til innkjøp av matvarer, ta vare på hverandre i denne tiden.