Endret: 23 des 2016     Opprettet: 13 feb 2012

Branninnstruks

Når brannalarmen går

Iverksett evakuering, gå sikreste vei ut av bygningen. Bruk ikke heis

Lukk dører og vindu

Møt opp utenfor hovedinngangene ved fontenen

Hvis mennesker eller dyr som befinner seg i miljøet er avhengig av hjelp, skal disse hjelpes til møteplassen

Når brann oppdages

Varsle - Varsle folk i bygget, trykk på manuell brannmelder. Ring brannvesenet 110

Redde - Bringe folk i sikkerhet

Slokke - Prøve å slokke, så sant det ikke går på bekostning av egen sikkerhet. Lukk dører og vindu. Ikke lås dørene.

Rekkefølgen av ovennevnte punkter må du ut fra situasjonen avgjøre selv. Du må allikevel alltid sørge for å tilkalle hjelp. Lukk alle dører etter deg, så brann og røyk sprer seg minst mulig.

*Bygget kan ikke tas i bruk igjen før brannvesenets godkjenning

Brann 110

Politi 112

Ambulanse 113