24 okt 2017

Ny forsikringsavtale

Styret har inngått ny og forbedret forsikringsavtale for Skøyentorget Borettslag med If forsikring!

Ved skade: tlf.nr. 02400; telefonen er døgnbemannet.

Skader kan også meldes inn via nettside.

Skøyentorget har polisenummer: SP1546386

 

Nytt i forsikringsavtale som er verdt å merke seg er at avtalen også inkluderer skadedyr. Kontaktinformasjon: Skadedyr; Anticimex  tlf.nr. 815 48 250, mandag - fredag kl. 08.00 – 1600.

Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Dette innebærer at beboer/styret selv kan kontakte håndverkere (f.eks.rørlegger) før Berkley/takstmann har blitt kontaktet

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.