31 mar 2017

Vårrydding - Container

Vårrydding - Container - SDS

Tid: Mandag 24. april - 27. april 2017.

Sted:  Utenfor U1, øvre garasjeplan, innkjøring Skabos vei. Ny conteiner blir levert når den første er full!

Elektriske artikler og farlig avfall skal IKKE kastes i konteineren. (Vi benytter kamera i tilfelle noen bryter denne regelen).

  • Elektriske artikler kan leveres til forretninger som selger slikt utstyr, for eksempel Elkjøp på Skøyen.
  • Farlig avfall, maling og lignende, skal leveres på godkjent sted.

    Conteineren er ment som et supplement til alle som ønsker en våropprydding i sin leilighet eller bod.

    Sjølyst, mars 2017

    Styret i Sjølysstranda Driftssameie