27 mar 2020

Internettundersøkelse 2020

Skøyentorget borettslag gjennomførte en internettundersøkelse i Q1 2020. Vi fikk inn 82 svar, og en oppsummering av resultatene kan sees nedenfor. Videre arbeid med en ny avtale er foreløpig satt på vent i påvente av at koronapandemien skal bli mer oversiktelig. Vi håper å fullføre arbeidet og komme med et forslag til ny avtale snart.